Gemeente Nijmegen Planning & control portaal
  • Nota Slotwijzigingen 2019 Gepubliceerd op: 07-11-2019
  • Stadsbegroting 2020 Gepubliceerd op: 08-10-2019
  • Zomernota 2019 Gepubliceerd op: 28-05-2019
  • Verbonden partijen Gepubliceerd op: 27-05-2019
  • Stadsrekening 2018 Gepubliceerd op: 18-04-2019
  • Stads- & wijkmonitor 2019 Gepubliceerd op: 01-01-2018
  • Coalitieakkoord 2018-2022 Gepubliceerd op: 01-01-2018
  • Lokale lastenmeter Gepubliceerd op: 01-01-2018
  • Lexicon Gepubliceerd op: 01-01-2018