Welkom op het beleid, financiën en onderzoek portaal van Gemeente Nijmegen.

Planning & Control publicaties

1. Zomernota

3. Slotwijziging

4. Stadsrekening

Onderzoek en Cijfers

Overige publicaties

contact

indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u zich wenden tot financien@nijmegen.nl.